Młodsza grupa przedszkolna – opiekun Jolanta Buszta

Od dnia 25 marca 2020r. realizacja podstawy programowej w oddziale przedszkolnym odbywa się zdalnie. Za pośrednictwem strony internetowej szkoły oraz adresów mailowych rodzicom będą przekazywane materiały, a także możliwe formy ich realizacji w domach. Na stronie szkoły w każdym tygodniu znajdzie się temat tygodnia oraz cele jakie dzieci powinny osiągnąć w danym tygodniu. Szczegółowe zadania do zrealizowania oraz wszelkie instrukcje przesłane zostaną na wskazane przez rodziców adresy mailowe. Opiekunowie przesyłają efekty pracy dzieci (wyznaczone przez nauczyciela) na wskazany adres mailowy (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), a w razie jakichkolwiek pytań  i wątpliwości kontaktują się z wychowawcą.

 

Tematyka tygodnia: „Zwierzęta naszych pól i lasów” (30.03 – 3.04)

Cele operacyjne – dziecko:

- wypowiada się zdaniami rozwiniętymi,

- wie, że powinno unikać kontaktów z obcymi osobami,

- rozpoznaje i nazywa poznane litery: małe i wielkie,

- rysuje po śladach rysunków,

- wie, które zwierzę porusza się wolniej, a które szybciej,

- aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,

- śpiewa piosenkę,

- dzieli nazwy zwierząt na sylaby (lub głoski),

- wie, na czym polega pożyteczność mrówek,

- wykonuje prace plastyczne.

.

 Język angielski - grupa młodsza

.
.

Tematyka tygodnia: „Wielkanoc” (6.04 – 10.04)

Cele operacyjne – dziecko:

- wymienia zwyczaje związane z Wielkanocą,

- dokonuje analizy i syntezy słów o prostej budowie fonetycznej – farby, Franek,

- rysuje po śladach rysunków,

- liczy, dodaje w zakresie dziecięciu,

- wie, że pisanki mogą być różnie ozdabiane,

- wykonuje prace plastyczne,

- wymienia z czego zbudowane jest jajko, wie, jak można odróżnić jajko surowe od jajka ugotowanego,

- wie, jak bawiono się pisankami, do czego ich używano,

- wymienia, do czego używa się jajek,

- wie, na czym polega zwyczaj oblewania się wodą w drugi dzień świat,

- uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych.

.

 Język angielski - grupa młodsza

.
.

Tematyka tygodnia: „Wiosenne powroty” (14.04 – 17.04)

Cele operacyjne – dziecko:

- wymienia nazwy ptaków powracających do nas wczesną wiosną,

- dzieli słowa na sylaby i głoski,

- rozpoznaje i nazywa poznane litery,

- rysuje po śladach rysunków,

- dodaje i odejmuje na konkretach w zakresie 10,

- układa działania do podanych zdań, odczytuje je,

- uczestniczy w zabawach ruchowych,

- wykonuje prace plastyczną,

- śpiewa piosenkę.

.
Język angielski - grupa młodsza
.
.

Tematyka tygodnia: „Wiosna na wsi” (20.04 – 24.04)

Cele operacyjne – dziecko:

- rozpoznaje i nazywa wybrane zwierzęta z wiejskiego podwórka,

- rozpoznaje i nazywa nowopoznaną literkę „ż”

- dostrzega, że – mimo różnic w ułożeniu – drogi są tej samej długości,

- wymienia produkty otrzymywane od zwierząt z wiejskiego podwórka,

- wykonuje prace plastyczne,

- śpiewa piosenkę,

- rozpoznaje i nazywa wybrane narzędzia ogrodnicze potrzebne na wsi, wyjaśnia ich zastosowanie,

- uczestniczy w zabawach ruchowych.

.
.
Język angielski - grupa młodsza
.
.
Tematyka tygodnia: „Dbamy o przyrodę” (27.04 – 30.04)

Cele operacyjne – dziecko:

- wymienia sposoby oszczędzania wody,

- rozpoznaje i nazywa nowopoznaną literkę „ż”,

- segreguje obrazki kwiatów według koloru, wielkości, kształtu,

- liczy w dostępnym mu zakresie,

- dba o przyrodę (nie śmieci, nie łamie gałęzi …),

- śpiewa piosenkę,

- z uwagą słucha opowiadania i odpowiada na pytania,

- poznaje i wymienia rodzaje odpadów,

- podaje cechy fizyczne papieru, plastiku, szkła,

- segreguje odpady, poznaje pojęcie recykling.

.

.

Tematyka tygodnia: „Moja ojczyzna” (4.05 – 8.05)

Cele operacyjne – dziecko:

- wymienia barwy na fladze Polski,

- wie, że flagi wywieszane są podczas świąt państwowych,

- wymienia symbole narodowe: flaga, godło, hymn,

- słucha legend, opowiadań i wierszy dotyczących historii państwa polskiego,

- nazywa większe rzeki Polski: Wisłę i Odrę, morza: Bałtyk, góry: Tatry a także większe miasta Polski.

.

.

Tematyka tygodnia: „Moja miejscowość” (11.05 – 15.05)

Cele operacyjne – dziecko:

- wskazuje różnice między miastem a wsią,

- dodaje i odejmuje w zakresie 10,

- układa i odczytuje działania dotyczące dodawania i odejmowania,

- śpiewa piosenką,

- rozpoznaje herb swojej miejscowości,

- wie, że jest Polakiem,

- wypowiada się na temat wiersza.

.

.

Tematyka tygodnia: „Łąka w maju” (18.05 – 22.05)

Cele operacyjne – dziecko:

- nazywa kwiaty i zwierzęta charakterystyczna dla środowiska łąki,

- słucha tekstu i odpowiada na związane z nim pytania,

- grupuje sylwety kwiatów według koloru i kształtu,

- uczestniczy w zabawach kształtujących postawę ciała,

- opisuje wygląd łąki w maju,

- wykonuje pracę plastyczną,

- wykonuje papierową pszczółkę.

.

.

Tematyka tygodnia: „Święto rodziców” (25.05 – 29.05)

Cele operacyjne – dziecko:

- wie, jak ważni są rodzice w jego życiu,

- podaje imiona swoich rodziców,

- opisuje wygląd i charakterystyczne cechy swoich rodziców,

- podaje informacje na temat zawodów wykonywanych przez rodziców,

- określa czynności wykonywane w domu przez poszczególnych członków rodziny,

- stosuje słowa: wysoki, niski, wyższy od, niższy od, takiego samego wzrostu,

- wykonuje miseczkę,

- odpowiada na pytania dotyczące wysłuchanego opowiadania,

- śpiewa piosenkę,

- ćwiczy pamięć poprzez częste powtarzanie wiersza.

.

.

Tematyka tygodnia: „Niby tacy sami, a jednak inni” (1.06 – 5.06)

Cele operacyjne – dziecko:

- dostrzega i szanuje odmienność innych dzieci,

- wykazuje się tolerancją,

- wyjaśnia znaczenie słowa przyjaciel,

- stosuje zwroty grzecznościowe w odpowiednich sytuacjach,

- dzieli słowa na sylaby i głoski,

- wykonuje pracę plastyczną,

- rozróżnia i nazywa emocje: przyjemne i nieprzyjemne,

- zna swoje prawa i obowiązki.

 

Kontakt

Szkoła Podstawowa

im Ks. Jana Twardowskiego

w Brzózie Stadnickiej

 

Brzóza Stadnicka 425,

37-110 Żołynia

tel./fax: (17) 224-80-23

e-mail szkoły: spbrzozastadnicka@wp.pl

Godziny zajęć

7:30 - 8:00

 8:00 - 8:45
8:50 - 9:35
9:40 - 10:25
10:45 - 11:30
11:50 - 12:35
12:40 - 13:25
13:30 - 14:15 

14:20 - 15:05

 

Dziennik elektroniczny

Dni wolne od nauki
Dni, w których obowiązuje strój odświętny

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

 

 

DEN

 

 

DZIEŃ PAPIESKI

 

 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

 

 

BOŻE NARODZENIE

 

 

WIELKANOC

 

 

3 MAJA

 

 

DZIEŃ MATKI

 

 

DZIEŃ PATRONA

 

 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Fluoryzacja