Dorota Pudło – Grupa Starsza

Od dnia 25 marca 2020 r. realizacja podstawy programowej w oddziale przedszkolnym odbywa się zdalnie. Za pośrednictwem strony internetowej szkoły oraz adresów mailowych rodziców będą przekazywane materiały, a także formy ich realizacji w domach. Na stronie szkoły na każdy tydzień znajdzie się temat cyklu zajęć oraz cele jakie dzieci powinny osiągnąć w danym okresie. Szczegółowe zadania do zrealizowania oraz instrukcje przesłane zostaną na wskazane przez rodziców adresy mailowe. Rodzice przesyłają efekty pracy dzieci na wskazany przez nauczyciela adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości proszę o kontakt z wychowawcą.

 

Grupa starsza - tydzień 3

Temat tygodnia: "Marcowa pogoda"
Cele:
-potrafi wypowiadać się całymi zdaniami
-nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla przedwiośnia
-rozpoznaje i nazywa poznane litery
-dokonuje analizy i syntezy wyrazów
-wykonuje prace plastyczne
-uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych
-podaje różnice między kołem i kulą
-prowadzi kalendarz pogody
-rozumie znaczenie wody w życiu człowieka
-słucha piosenek o wiośnie
.
Temat tygodnia: "Wielkanoc"
Cele:
-ćwiczenia w mówieniu, czytaniu i pisaniu
-poznawanie zwyczajów i tradycji wielkanocnych
-ćwiczenia w liczeniu[ dodawanie i odejmowanie w zakresie dziesięciu]
-rozwijanie sprawności fizycznej
-wykonanie pracy technicznej
-poznanie budowy i właściwości jajka
-uważne słuchanie piosenki, ćwiczenia rytmiczne
.
.
Język angielski - grupa starsza
.
.
Temat tygodnia: "Wiosenne przebudzenia"
Cele:
-poznanie oznak wiosny
-rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter 
-przeliczanie w zakresie 10
-poznawanie mieszkańców łąki
-rozwijanie sprawności fizycznej
-nazywanie kwiatów chronionych
-ćwiczenia w mówieniu, czytaniu i pisaniu
.
.
Temat tygodnia:"Wiosenne powroty"20.04 do24.04
Cele:
-poznanie nazw ptaków wracających wiosną z ciepłych krajów.
-rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter.
-ćwiczenia w mówieniu, czytaniu i pisaniu.
-dodawanie i odejmowanie w zakresie 10
-rozwijanie sprawności fizycznej.
-rozwijanie sprawności manualnej.
-ćwiczenia rytmiczne do piosenki.
.
Język angielski - grupa starsza
.
.
Temat tygodnia: "Dbamy o przyrodę".
Cele:
-ćwiczenia w mówieniu i czytaniu
-kształtowanie postaw proekologicznych
-ćwiczenia w liczeniu
-rozwijanie sprawności fizycznej
-zachęcanie do segregowania śmieci
-wyrabianie poczucia współodpowiedzialności za przyrodę.
.
.
Temat tygodnia: Wiosna na wsi"
Cele:
-poznawanie zwierząt z wiejskiego podwórka
-rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter 
-rozwijanie umiejętności mierzenia
-rozwijanie sprawności fizycznej
-poznawanie produktów otrzymywanych od zwierząt z wiejskiego podwórka
-poznawanie narzędzi ogrodniczych używanych na wsi
-utrwalanie wiadomości o roślinach kwiatowych i ich potrzebach
.
.
Temat tygodnia: "Moja miejscowość, mój region, moja Ojczyzna" 11.05 DO 15.05.
Cele:
-wskazywanie różnic między miastem a wsią
-rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10
-rozwijanie sprawności fizycznej
-rozwijanie umiejętności wokalnych
-zapoznanie z herbami wybranych miast
-poznanie historii powstania Warszawy
-wprowadzenie pojęcia litra
-poznanie niektórych zabytków Warszawy
-poszerzanie wiadomości o Polsce
-poznanie symboli narodowych
.
.
Temat tygodnia:  ,,Łąka w maju"
Cele:
-zapoznanie z roślinami i zwierzętami łąkowymi
-rozwijanie sprawności manualnej oraz umiejętności wokalnych
-dostrzeganie piękna majowej przyrody
-rozwijanie sprawności fizycznej
-ćwiczenia w mówieniu i czytaniu
.
.
TEMAT TYGODNIA: ,,Święto rodziców" 25-29.05
Cele:
-rozwijanie mowy i pamięci
-porównywanie wzrostu
-rozwijanie sprawności fizycznej
-rozwijanie sprawności manualnej
-zachęcanie do sprawiania przyjemności innym
-zachęcanie do wspólnej zabawy z rodzicami
.
.
Temat tygodnia: ,,Wakacyjne podróże" 08.06-12.06
Cele:
-ćwiczenia w mówieniu
-rozwijanie umiejętności liczenia
-rozwijanie sprawności fizycznej
-poznanie wybranych regionów Polski
-Rozwijanie słuchu fonetycznego
-poznanie oznak lata
-poznanie różnych środków transportu
-utrwalanie zasad bezpieczeństwa podczas wakacyjnego wypoczynku

Kontakt

Szkoła Podstawowa

im Ks. Jana Twardowskiego

w Brzózie Stadnickiej

 

Brzóza Stadnicka 425,

37-110 Żołynia

tel./fax: (17) 224-80-23

e-mail szkoły: spbrzozastadnicka@wp.pl

Godziny zajęć

7:30 - 8:00

 8:00 - 8:45
8:50 - 9:35
9:40 - 10:25
10:45 - 11:30
11:50 - 12:35
12:40 - 13:25
13:30 - 14:15 

14:20 - 15:05

 

Dziennik elektroniczny

Dni wolne od nauki
Dni, w których obowiązuje strój odświętny

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

 

 

DEN

 

 

DZIEŃ PAPIESKI

 

 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

 

 

BOŻE NARODZENIE

 

 

WIELKANOC

 

 

3 MAJA

 

 

DZIEŃ MATKI

 

 

DZIEŃ PATRONA

 

 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Fluoryzacja