foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

   RADA PEDAGOGICZNA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO

W BRZÓZIE STADNICKIEJ

 

 

 

 mgr Renata Fergisz

wychowanie fizyczne
informatyka
gimnastyka korekcyjna

 


mgr Jolanta Fus

język polski
język niemiecki
historia
bibliotekarstwo
egzaminator

 

 

mgr Dorota Pudło

wychowanie przedszkolne

 

 

 

mgr Renata Golenia

edukacja wczesnoszkolna
wychowanie do życia w rodzinie
logopeda
doradztwo zawodowe

 

 

 mgr Katarzyna Rogowska


edukacja wczesnoszkolna
gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna

 

 

Jolanta Buszta

edukacja przedszkolna

 

 

mgr Anna Stopyra

edukacja wczesnoszkolna
pedagog

 

 

 

mgr Anna Brzezicka

plastyka
technika
biblioteka

 

 

mgr Edyta Iwańczyk - Slovinska

język angielski

 

 

 

mgr Katarzyna Piękoś

muzyka
plastyka
rytmika

 

 

Ks. Henryk Franków

religia


Ks. Piotr Dzierżak
religia


mgr Zofia Szpila

biologia 
wychowanie do życia w rodzinie
egzaminator mgr Ryszard Niemiec

matematyka
fizykamgr Grzegorz Podolec

historia
geografia
wiedza o społeczeństwie

doradztwo zawodowemgr Jan Kosior

język niemiecki


mgr Łukasz Dudek

informatyka


mgr Danuta Sztur

chemia


mgr Henryk Leja

edukacja dla bezpieczeństwamgr Katarzyna Głąb

nauczyciel wspomagającyKontakt

Szkoła Podstawowa

im Ks. Jana Twardowskiego

w Brzózie Stadnickiej

 

Brzóza Stadnicka 425,

37-110 Żołynia

tel./fax: (17) 224-80-23

e-mail szkoły: spbrzozastadnicka@wp.pl

Godziny zajęć

7:30 - 8:00

 8:00 - 8:45
8:50 - 9:35
9:40 - 10:25
10:45 - 11:30
11:50 - 12:35
12:40 - 13:25
13:30 - 14:15 

14:20 - 15:05

 

Dni wolne od nauki
Dni, w których obowiązuje strój odświętny

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

 

 

DEN

 

 

DZIEŃ PAPIESKI

 

 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

 

 

BOŻE NARODZENIE

 

 

WIELKANOC

 

 

3 MAJA

 

 

DZIEŃ MATKI

 

 

DZIEŃ PATRONA

 

 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Fluoryzacja

Dziennik elektroniczny

Facebook SP Brzóza Stadnicka